Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor     971 554 549     
Veure tota la programació
Abonaments
Programació > 2018-2019 > Teatre

Patronat de Sant Antoni

Comèdia de Sant AntoniEntrada recomanada: a partir de 5 anys

Autor: Joan Bartomeu Bosch i Sureda

Direcció: Antoni Rosselló

Intèrprets:
Sant Antoni: Joan Gelabert
Llucifer (dimoni gros): Marc Morales
Asmodeu (dimoni petit): Joan Antoni Oliver
Leviatan (dimoni petit): Ignasi Galmés
Me i Reina: Catalina Riera
Cavall, Capità, Sant Pau i ermità: Guillem Sansó
Ca, malalt i ermità: Pere Sansó
Gall, malalt i Àngel: Catalina Febrer
Violí i veu: Esther Díaz
Flauta travessera: Antònia Bassa
Clarinet: Gràcia Puig
Me i Reina: M. Magdalena Vives


Data i hora:

12 de gener de 2019. A les 7.30 de l'horabaixa
 


13 de gener de 2019. A les 6 de l'horabaixa
 


Espai: Teatre de Manacor (Sala Major)


Preu: 6 €


Durada: 1 hora


Inici venda d'entrades: A partir de dia 11 de desembre